Search...
Sluit dit zoekvak.
Blog

Ledenmodel 2.0 met Salesforce en Big Dash

VNO-NCW en MKB-Nederland delen hun visie tijdens Ronde Tafel

Een effectieve platformorganisatie is afhankelijk van grote hoeveelheden data over de activiteiten, belangen, zorgen en interesses van de achterban. Dat is immers een voorwaarde om hen op de juiste momenten te voorzien van de juiste informatie. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarom gekozen voor moderne platformsoftware om dit te realiseren: CRM van Salesforce, Big Dash als community platform and Google BigQuery om de grote hoeveelheden data binnen en buiten de organisatie samen te brengen.

Wij nodigen ledenorganisaties graag uit voor een Ronde Tafel sessie op 21 maart. Ron van Gent, directeur van VNO-NCW Midden en MKB Midden, en Peter Hagemans, plaatsvervangend directeur MKB-Nederland, lichten dan hun visie toe. Zij gaan in op hun ambities, de gemaakte keuzes, de uitdagingen en de lessen die zij hebben geleerd. Een interessante sessie voor elke ledenorganisatie! Deelnemen? Aanmelden kan hier.