Search...
Sluit dit zoekvak.
Blog

Converse vs NPSP: wie wint de wedstrijd?

Om te beginnen: op die vraag bestaat geen eenduidig antwoord. NPSP – onderdeel van de Nonprofit Cloud van Salesforce – en Converse – specifiek op de Nederlandse markt gericht – hebben beide hun voor- en nadelen. g-company is bij uitstek de partij om jou te adviseren over de juiste keuze in jouw situatie. Wij hebben enorm veel ervaring met het implementeren van beide producten, en kennen dus die voor- en nadelen tot in detail. 

Het vraagstuk in de titel is actueel door de recente overname van Converse door CISIS. Hieronder een beschouwing over dit vraagstuk, gericht op verleden, heden en toekomst.

 

 Verleden

In 2013 startten we binnen g-company de Salesforce practice voor non-profits. Salesforce was toen al een bijzonder krachtig CRM voor non-profits, maar waren er wel uitdagingen: bijvoorbeeld de koppeling van betalingen van donateurs in Salesforce. Terwijl wij in onze eerste projecten bij fondsenwervende organisaties MamaCash en Compassion werkten aan een herhaalbare oplossing voor deze uitdagingen, kwam Bas Visser op ons pad. Bas, eerder succesvol bij Salesforce zelf, ging een nieuw bedrijf starten. Zijn doel: een goede oplossing voor fondsenwerving op het Salesforce platform ontwikkelen, gericht op Nederland en Europa.

Aldus geschiedde: StepOrange werd opgericht, en wij gingen gezamenlijk op pad. De eerste versie van de applicatie werd positief geëvalueerd door onze consultants: dit was een krachtige oplossing voor ons kernprobleem en had nog veel meer te bieden. Zo werd Compassion de eerste klant voor StepOrange. Natuurlijk zaten er kinderziektes in en hebben we leergeld betaald gedurende de eerste projecten. Na Compassion volgden Wilde Ganzen en Terre des Hommes.

In de jaren daarna heeft StepOrange zich sterk ontwikkeld en werd de naam veranderd in FinDock. Sindsdien is het nodige gebeurd. In 2017 verkocht Bas Visser Converse aan ABSI, dat op zijn beurt in 2019 werd overgenomen door PwC. Enkele maanden geleden verkocht PwC Converse weer aan CISIS. Wat betekent dat voor het heden en de toekomst?

 

 Heden

Tot zo’n 2-3 jaar geleden kozen organisaties veelal voor Converse als oplossing voor fondsenwerving. Sindsdien heeft NPSP een inhaalslag gemaakt. Op dit moment kunnen wij de vraag “Wie wint de wedstrijd?” niet van een algemeen geldig antwoord voorzien. De afgelopen jaren waren wij bij tijd en wijle niet tevreden over de support rondom Converse, en hebben wij namens onze klanten moeten aandringen op verbetering. Ook is er weinig functionaliteit toegevoegd. CISIS geeft op dit moment blijk van veel ambitie om hierin een grote slag te maken.

De onrust rondom het eigenaarschap heeft er bij verschillende non-profits (zoals Leprazending, Dorcas en Sea Shepherd) toe geleid om de keuze voor NPSP te maken, naar alle tevredenheid. Soms zien we dat klanten de overstap maken van Converse naar NPSP. Hier komt natuurlijk bij dat NPSP zonder extra licentiekosten door Salesforce beschikbaar wordt gesteld. De door CISIS uitgesproken ambitie geeft wel aanleiding voor vertrouwen dat Converse in een rustiger vaarwater terechtkomt, met meer focus op kwaliteit, support en doorontwikkeling.

 

 Toekomst

De innovatiekracht van Salesforce – en dus ook NPSP – is ongekend. In drie grote releases per jaar worden die innovaties naadloos beschikbaar, zonder inspanning van jouw kant. Daarentegen heeft CISIS de strategie om Converse door te ontwikkelen met een volledige focus op Nederlandse fondsenwervers. Daar hoort onder meer een aansluiting met CollecteKracht bij: een succesvolle, door CISIS ontwikkelde app, die bijvoorbeeld door Hersenstichting, ZOA en Amnesty International wordt gebruikt. De toekomst zal uitwijzen hoe non-profits in Nederland de toekomstige ontwikkeling van NPSP en Converse zullen waarderen.

 

 Onze conclusie

De overname van Converse door CISIS gaat gepaard met sterke ambities, waarbij Converse klanten mogelijk zeer gebaat kunnen zijn. g-company kiest daarom op dit moment voor een positief afwachtende houding. We zien de roadmap waarin de ambities concreet moeten worden, met belangstelling tegemoet en zullen de ontwikkelingen namens onze huidige supportklanten volgen. Tegelijkertijd hebben wij inmiddels vele positieve ervaringen met NPSP opgedaan. Op basis van dit alles mag je rekenen op ons eerlijke en onafhankelijke advies, als je voor je eigen organisatie een antwoord wilt op de vraag in de titel van dit artikel!

Lex Dekker

Account manager

Benieuwd naar meer artikelen?