Search...
Sluit dit zoekvak.
Blog

Een speciaal jaar, ook voor non-profits

Velen van ons zijn, op welke manier dan ook, geraakt door COVID-19. Binnen het non-profit team van g-company hebben vrijwel al onze relaties als doel de wereld een beetje beter te maken; een doelstelling waaraan wij vanuit onze kerncompetentie een bijdrage proberen te leveren. 

Als je hierbij afhankelijk bent van fondsenwerving, hakt het er enorm in als je de jaarlijkse collecte moet afblazen. Of als je geen evenementen voor potentiële donateurs kunt organiseren. 

Bovendien heeft de coronacrisis ook impact op de projecten en programma’s. Het is duidelijk dat de focus op COVID-19 wereldwijd de bestrijding van andere levensbedreigende ziektes in het gedrang brengt. Tenslotte zal de hieruit volgende economische crisis, gevolgen hebben voor de beschikbare middelen voor bijvoorbeeld armoedebestrijding en natuur- en milieubeleid. Kortom, de coronacrisis zet zowel de inkomsten als de missie van veel goede doelen, NGO’s, humanitaire organisaties en (belangen)verenigingen onder druk.

 

Kansen

Het goede nieuws is dat er, zoals altijd in een crisis, ook kansen zijn voor non-profitorganisaties. We zien de veerkracht waarmee veel organisaties reageren. 

“Het goede nieuws is dat er, zoals altijd in een crisis, ook kansen zijn voor non-profitorganisaties. We zien de veerkracht waarmee vele organisaties reageren.”

Nu is voor hen de tijd echt gekomen om de fondsenwerving te moderniseren en te digitaliseren. Op het juiste moment, via het juiste kanaal, met de juiste content de (potentiële) donateur bereiken. Zeker niet minder persoonlijk, integendeel! 

 

Impact

Daaraan gekoppeld zie ik ook de tendens dat organisaties focus ontwikkelen op het inzicht krijgen in de daadwerkelijke impact van hun activiteiten. Hoeveel mensen bereiken wij met de gebouwde waterpompen? Wat is het effect op de welvaart in een regio? Welke onderzoeksresultaten naar hersenaandoeningen leveren de geïnvesteerde gelden op? 

Het kunnen laten zien van die impact is essentieel om donateurs en subsidiegevers bij je missie betrokken te houden. Dit zien we in een toename van het aantal projecten samen met onze partner Vera Solutions en hun app Amp Impact.

Het besef dringt nu in hoog tempo door. En juist daar zie ik de enorme kansen voor de jaren na 2020. Jaren waarin ook jouw organisatie, via een digitale transformatie, de impact kan versterken. Ik zie er enorm naar uit om dat samen te gaan realiseren!

Namens heel g-company wens ik je ontspannen en vredige kerstdagen en een gezond, gelukkig en impactvol 2021!

 

Nog wat meer goed nieuws van Arné Dutij, directeur van Data Inside: 

“Uit ons trend dashboard blijkt dat de donateur thuis ons actiever en met grotere bedragen steunt dan vorig jaar. Dat is goed nieuws, juist omdat veel goede doelen inkomsten verliezen doordat zij kanalen zoals face-to-face, collecte, evenementen niet meer (optimaal) kunnen inzetten. Echter, als de donateur thuis een verzoek krijgt om te steunen, dan belonen zij dit verzoek, ondanks (of misschien wel juist vanwege) deze moeilijke tijd, vaker en met hogere bedragen.”

Data Inside helpt organisaties met het geven van inzicht in geefgedrag om hiermee betere beslissingen te kunnen neme

Lex Dekker

Account manager

Benieuwd naar meer artikelen?