Search...
Sluit dit zoekvak.
Blog

Grant Management & Impact

Bij de doelbesteding van verleende subsidies willen we natuurlijk graag dat het geld goed wordt uitgegeven.

Maar, hoe doe je dat in een complexe wereld, waarbij jouw fonds misschien wel honderden subsidieaanvragen per jaar ontvangt en er veel stakeholders betrokken zijn?

Samenwerken op dezelfde bladzijde

Toen wij acht jaar geleden met g-company begonnen non-profitorganisaties te helpen hun impact te vergroten door inzet van nieuwe technologie, kwamen we al snel op het punt van samenwerken. Samenwerken op dezelfde bladzijde is een uitdrukking die wij graag gebruiken om de kracht van een cloud platform als Google of Salesforce te duiden. In een Google Doc kun je namelijk naadloos op dezelfde bladzijde samenwerken, evenals in de Salesforce-omgeving.

Fondsenwerving en doelbesteding in eenzelfde platform

Veel van onze relaties werven fondsen voor specifieke projecten. Ze willen donateurs inzicht geven in de projectbesteding en de daadwerkelijke impact zichtbaar maken. Dat hebben we bijvoorbeeld ingericht bij Mama Cash, Wilde Ganzen, SeeYou Foundation (voorheen Light for the World) en Dorcas. De transparantie die daarmee ontstaan is, heeft grote impact door het inzicht in de doelbesteding.

Grant management

Het verstrekken van subsidies door fondsen kan een arbeidsintensief proces zijn. Soms gaat het over honderden of zelfs duizenden aanvragen per jaar die allemaal beoordeeld moeten worden, zoals bij het vfonds, of de Hersenstichting. De administratieve processen stroomlijnen, beoordelingscriteria objectiveren, processen automatiseren en de stakeholders online betrekken door hen de juiste informatie te verstekken brengt veel voordeel.

Wat is de impact?

Er wordt veel gesproken over impact maken. Maar dat blijkt geen goed Nederlands: impact kun je niet maken, enkel beïnvloeden.

Het is niet eenvoudig om de echte impact van een project of interventie te meten. Wel worden er doelstellingen geformuleerd. Door die doelstellingen van meet af aan mee te nemen en in het hele proces voor ogen te blijven houden, verhogen we de kans op impactvolle samenwerking. Alle neuzen staan dezelfde kant op, iedereen weet wat het doel is waaraan wordt gewerkt. “Begin met het einde voor ogen” zei Stephen Covey in zijn beroemde Zeven Eigenschappen.

Challenge Fund for Youth Employment (CFYE)

Een goed voorbeeld van doelgericht Grant Management is het Challenge Fund. Dit fonds moet €60.000.000 aan Nederlands ontwikkelingsgeld besteden om 200.000 banen voor jongeren in landen in het Midden-Oosten en de hoorn van Afrika te creëren. We hebben het Salesforce platform zo kunnen inrichten dat het hele proces transparant is voor het doel: projecten die voor banen zorgen onder de jongeren te selecteren, te subsidiëren en op te volgen.

CFYE-blogpost.jpeg

 


Het voorbeeld van CFYE

In ons webinar van 15 juni 2021 legt het Challenge Fund for Youth Employment uit hoe Grant Management voor hun werkt. Dit is een goed voorbeeld van “samenwerken op dezelfde bladzijde”, door zo’n zestig medewerkers rondom het Grant Management proces.